Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Za wykorzystanie FAMI w Polsce odpowiada Departament Polityki Granicznej i Funduszy Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pełni rolę Organu Odpowiedzialnego.

Część zadań została przekazana do Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA jako Organu Delegowanego, w tym przygotowanie umów z beneficjentami, nadzór nad realizacją projektów, przekazywanie środków finansowych, rozliczenia i kontrole.

Środki funduszu przyznawane są w ramach konkursów otwartych i zamkniętych (ogłoszenie o konkursach i ich wyniki ukazują się pod adresem: fundusze.mswia.gov.pl ) oraz bez konkursu w przypadku dofinansowania dla instytucji publicznych posiadających monopol prawny w danym obszarze.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Strona powstała w ramach realizacji projektu nr 16/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w województwie pomorskim w latach 2018 – 2020” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Projekt jest realizowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.