Фонд притулку, міграції та інтеграції

Фонд притулку, міграції та інтеграції

Метою FAMI є сприяти ефективному управлінню міграційними потоками та впроваджувати, зміцнювати та розвивати спільну політику щодо притулку, додаткового захисту та тимчасового захисту, а також спільну імміграційну політику з повним дотриманням прав та принципів, закріплених у Хартії основних прав Європейського Союзу.

Департамент прикордонної політики та міжнародних фондів Міністерства внутрішніх справ та адміністрації відповідає за використання FAMI у Польщі, який діє як відповідальний орган.

Деякі з завдань були передані до Центру обслуговування європейських проектів Міністерства внутрішніх справ та адміністрації як делегований орган, включаючи підготовку контрактів з бенефіціарами, нагляд за виконанням проектів, передачу коштів, розрахунки та контроль.

Кошти фонду виділяються в рамках відкритих і закритих конкурсів (оголошення конкурсів та їх результати можна отримати за адресою: fundusz.mswia.gov.pl) та без конкурсу у випадку дофінансування для державних установ, які мають правову монополію в даній області.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji

Веб-сайт був створений в рамках виконання проєкту № 16/8-2017/OG-FAMI «Підтримка для іноземців, що не є громадянами ЄС, в Поморському воєводстві в 2018 – 2020 роках», співфінансованого з коштів Національної програми Фонду притулку, міграції та інтеграції. Виключну відповідальність за висловлені думки несе автор, а Європейська Комісія та Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі не несуть відповідальності за використання наданої інформації. Проєкт здійснюється Адміністрацією Поморського воєводства в Ґданську.