Мета проекту

Головною метою проекту є надання всебічної підтримки іноземцям з-за меж Європейського Союзу (включаючи польського походження).

Крім того, мета проекту полягає в створенні структур і стандартів системи підтримки для іноземців на основі мережі співпрацюючих державних установ, органів місцевого самоврядування, громадських організацій і приватних інституцій, а також підвищення кваліфікації працівників в цих установах.

Додатковою метою є інтеграція та адаптація іноземців до польської громади.

Зміст проекту

Проект спрямований на надання всебічної підтримки іноземцям з-за меж Європейського Союзу (включаючи польське походження) – особливо у сфері надання консультацій та допомоги в легалізації перебування, адміністративних і правових питань, трудові права,  консультування і допомогу в інтеграції, охорона здоров’я, психологічна і соціальна допомога, догляд за дітьми, професійна активація, надбання мовних навичок та адаптації та інтеграції у польському суспільстві. Важливим елементом проекту є також розробка та оновлення узгодженої інтеграційної стратегії у воєводстві та забезпечення фахової підготовки партнерів по коаліції – працівників різних установ, які беруть участь у проекті: вчителів, представників центрів соціальної допомоги, бюро праці та інших установ та організацій. Реалізація намічених цілей – це чотирнадцять завдань, які мають виконуватись в період з грудня 2018 по лютий 2021 року.